ÜRÜNLER / BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLER

/ Etap Ultra SC

ETKİLİ MADDE : 120 g/I Thidiazuron + 60 g/I Diuron N-phenyl-N-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea (IUPAC)
N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea  (IUPAC)

KULLANILDIGI  BiTKiLER VE KONTROL ETTIGI ZARARLILAR :

 

BiTKi ADi

 

KULLANIM AMACI

KULLANIM DOZU

 

*PHI

Pamuk

Yaprak döktürücü

60 mi/da

Pamuk hasadından 10-14 gün önce

*PHI: Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

ETAP-ULTRA, pamuk hasadından10-14 gün önce uygulanan ve yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir ilaçtır. Yapraklar tarafından alınır ve sapın gövdeye bağlandığı yerdeki ayırıcı dokunun erken olgunlaşmasını sağlayarak yaprakların henüz yeşilken dökülmelerine neden olur. Yaprak kurumadan döküldüğü için kazalardaki pamuk lifleri temiz kalır ve pamuğun bir seferde hasadına imkan sağlar. ilaç hem serin hemde sıcak hava koşullarında iyi sonuç verir.

KULLANMA UYARILARI:

-İlacı pamuktan başka kültür bitkisinde kullanmayınız.
-Etap-Ultra kullanılan pamuk tarlasına ekilecek kültür bitkileri için sınırlama ;

Hav                                                                            3 ay ekmeyiniz
Baklagil, Yonca, Kökü ve yaprağı yenen sebzeler 2 ay ekmeyiniz Hububat, Darı, Mısır  2 hafta ekmeyiniz
Soğan                                                                            4 ay ekmeyiniz
Marul                                                                              9 ay ekmeyiniz

 

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR:

 

  1. Balıklara zehirlidir.
  2. Sulara bulaştırmayınız.
  3. İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  4. ilacı kullanmadan  önce çalkalayınız.
  5. Tıkanmış memeleri ağnızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz .
  6. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulune uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BiLGiLER:

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

KULLANMA ŞEKLi :

ilaç su ile karıştırılarak kullanılır. Dekara 40 it su hesabıyla tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İyi sonuç alınabilmesi için bitkinin tüm yapraklarının ilaçlı mahlul ile temas etmesi sağlanmalıdır.

KARIŞABILIRLIK:

ilaç pamukta hasat öncesi kullanıldığından, diğer ilaçlarla ka rıştırılamaz.

 

-24 saat içinde yağış olması halinde ilaçlamayı tekrarlayınız .
-Daha önce Sodyum Chlorat, Magnezyum Chlorat veya Diquat kullanılmış tarlalara ETAP-ULTRA atmayınız.

 

 

ZEHiRLENME BELiRTiLERi: Gözde ve deride tahrişe neden olabilir. Zehirlenme  belirtileri Sedation ve  Cyanosis'tir.

İLKYARDIM VE ANTİDOTU : Gözlerle temas durumunda, göz kapaklarını kaldırarak açık tutun ve en az 15 dakika süre ile göze su püskürtün. Doktora götürün. Deri ile temas durumunda ilaçlı elbiseleri çıkararak  bol su ve sabunla yıkayın. Giysileri ayrıca yıkayın. Yutulması  halinde eğer hasta şuurlu ve uyanık ise 2-3 bardak su içirin, kusturmaya çalışmayın, doktora götürünüz. Solunum yoluyla alınması halinde hastayı temiz havaya çıkartın. Nefes alamıyorsa suni teneffüs yaptırın. Gerekiyorsa oksijen veriniz.

ANTIDOTU VE TEDAVi iÇiN GEREKEN BiLGiLER : Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır. Cyanosis durumunda C vitamini ve oksijen  veriniz.hastayı güneş ışığından koruyunuz.

İÇİNDEKİLER :

Thidiazuron+diuron ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
R40: Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.
R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R48/22: Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar  tehlikesi.
R 50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir .

 

 

 

 

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

 

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S29/56 : Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven  kullanın
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
S61 : Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna bakın.