ÜRÜNLER / FUMIGANTLAR

/ Tamtoxin

%57 w/w Aluminyum Phosphide

UMIGANT (Gaz halindeki etkili ilaç) TABLET

Etkili Madde: %57 w/w Aluminyum Phosphide

Sıçanlarda Akut oral LD50 8.7 mg/kg

 • ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 • EVDE KULLANMAYINIZ.
 • ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
 • İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
 • MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
 • İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.
 • DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
 • İLAÇLANMIŞ SAHAYA İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 • TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Çuvalla konmuş ve dökümü halindeki tahıl vediğer ürünlerinin açıkta veya depolarda fumigasyonu için yığın üzerine gazgeçirmez bir örtü çekilir.Tabletlerle temas etmeden TAMTOXIN tableta yığınınfarol seviyelerine yerleştirilir.Gaz çıkışını önleyecek ve hava girmeyecek şekilde örtüyü yığının tabanına doğruçekmeli ve kenarları kum torbaları ile iyice kapanmalıdır.Çelik ve betonsilolarda ürün için TAMTOXIN tabletleri özel sonda aletleri ile değişikderinliklerde konur.

Gazlama süresi hava sıcaklığına göredeğişir.

12-16 0C de 5 gün,

16-200C'de 4 gün,

200C'nin üstünde de 3 gündür.

Tabletlerin yerleştirme planı öncedenyapılır ve bu işlem yarım saatte bitirilmelidir.

Diğer ilaçlara uygulanan tedbirlere ilaveolarak lastik eldiven ve bot giyilmelidir. Ambalajlar fumigasyondan hemen öncemuhakkak açık havada veya çok iyi havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemenkullanılmalıdır. Açılmamış ambalajlar ve tüpler iyice kapatılıp emniyetlidepolarda saklanmalıdır. Gazlama süresi bittikten sonra gazlama sahası 24 saathavalandırılmalıdır.

İlaçla temas eden hastayı ilaçlı sahadanhemen uzaklaştırın temiz havaya çıkarın.İlacın vücuda değmiş kısımlarını temizsu ve sabun ile yıkayınElbiseleri çıkarın.Koku gidiceye kadar elbisileri yıkayın.Ağırvakalarda doktora başvurunuz :ilacın etiketini ve ambalajını doktora götürünüz.

ANTİDOTU: Akçiğer ödemi halinde hipenonikmahlülü enjekte edilebilir.Ağır şartlarda isolonik tuzun kana enjekte edilmesigerekebiliri.yağsız, sütsüz ve tuzsuz yiyecekler verin .Alkolden sakının

 

 

 

Bitki adı

Zararlı adı

Kullanma dozu

Hububat depoları

Fare ve sıçan  (Rattus rattus,rattus norvegicus,mus musculus)

1 tablet (3 gr) 1 m3 hacime zararlı görüldüğünde

 

Kuru meyveler

Kuru incir kurdu (Ephestia sp.)

Kuru meyve güvesi

(Plodia interpunctella)

Tütün güvesi

(Ephestia elutella)

Kuru üzüm güvesi

(Egiguliella)

İç fındık Güvesi

(Paralipsa gularis)

Ekşilik böcekleri

(Carpophilus spp)

Testerelli böcekler

(Oryzaephilus surinemensis)

Kuru meyve akarı

(Carpoglyphus lactis)

1 -2 tablet (3 -6 gr) 1 m3 hacime ergin

Mısır depoları

Arpa güvesi

(Sitotrogo cereallella)

Pirinç biti

(Sitophilus oryzae)

Mısır biti

(Sitophilus zearrais)

1 -2 tablet (3 -6 gr) 1 m3 hacime ergin

Ambarlanmış tahıl ve mamüllerinde zarar yapan böcekler karşı

1 -4 tablet (3 -12 gr) 1 m3 hacime ergin

       
 • Arılara zehirlidir.
 • Balıklara zehirlidir, sulara karıştırmayınız.
 • Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.
 • Boş ilaç kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • Ambalajlar fumigasyondan hemen önce muhakka açık havada veya iyi havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemen kullanılmalıdır.
 • Açılmamış ambalaj ve tüpler kısa süre için muhafazası gerekli ise iyice kapatılmalı ve emniyetli bir yerde saklanmalıdır.

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarındaen az iki yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojiközelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ilefirma ilaclarının kalitesini garantieder. Firmailaclarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelereuymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumlulukkabul etmez.