ÜRÜNLER / NEMASİT

/ PLACUR 40 EC

Fenamiphos 400gr/lt

(NEMATOD İLACI)

EMULSIYON KONSANTRE (EC)

ETKİLİ MADDE: Litrede400 gram Fenamiphos

ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate 

Sıçanlarda akut ağızdan LD50 5 mg/kg

 • ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 • EVDE KULLANMAYINIZ.
 • ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
 • İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
 • MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
 • İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ.
 • SİGARA İÇMEYİNİZ.
 • DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
 • İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 • TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, kramp, karınağrısı,g öz bebeklerinin büyümesi, nefes alma zorluğu, terleme.

İlacın yutulması halinde hasta kusturulmalıdır. Teneffüsedilmiş ise hasta açık havaya çıkartılmalıdır. Gözlere sıçramışsa 15 dakika bolsu ile yıkayın ve doktora başvurun. Üzerinize dökülmüş ise, ilaçlı elbiseleriçıkarın ve deriyi bol su ve sabunla yıkayın. Zehirlenme anında doktorçağırınız. İlacın etiket ve ambalajı birlikte götürülmelidir.

Hastaya bol miktarda aktif kömür içeren bir bardak su içirilir.Damardan 2 mg kadar doktor nezaretinde Atropin Sülfat enjekte edilir.

 

 

 

Bitki adı

Zararlı adı

Kullanma dozu

Son ilaç ile hasat arasındaki süre

Muz

Spiral nematod

(Helicotylenchus multicinctus)

Kök-ur nematodu

(Meloidogyne spp)

7.5-1/da

60 gün

Turunçgil bahçelerinde

Turunçgil nematodu

(Tylenchulus semipenetrans)

7.5-1/da

60 gün

 

 

Turunçgil fidanlıklarında

Turunçgil nematodu

(Tylenchulus semipenetrans )

5.1/da

Turunçgil fidanları

Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus Semipenetrans)

200 ml/100 1 su (bandırma)

Domates

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp)

2.5 1/da

90 gün veya dikim öncesi

Her bir muz yatağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadansulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

1. Toprak üstüaksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede.

2. İlk muztarağının oluştuğu devrede.

3. Meyvesalkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direndi önlemek için, PLACUR400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlıdiğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

TURUNÇGİL BAHÇELERİ: Ağacınyeşil aksamı izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacınçevresindeki toprak yüzeyine verilerek hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulamagenç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbahar yapılmalıdır.

TURUNÇGİLFİDANLIKLARI: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir.Hafifçe çapalanır arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlananilaçlı suya 30 dakika süre ile bandırılır.

DOMATES: Ölçüm(kalibrasyon)yapılarak belli bir alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaçmiktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir.Arkasından Rotavatör ve diğer işleme aletleri ile toğrağa karıştırılı, sulanarakilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Diğer ilaçlarla karıştırılamaz.

 • Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir.
 • Akar suya bulaştırmayınız.
 • Yeraltı suları ve içme suyu kaynaklarına yakın yerlerde kullanmayınız.
 • Damlama sulama sistemi ve tekrarı uygulamalara gerek yoktur,bu tür uygulamalardan kaçınız.
 • Sırt pülverizatörü ile uygulamayınız.
 • İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • İlacı serin, kuru ve iyi havalabilen yerlerde muhafaza ediniz.
 • Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulune uygun olarak imha ediniz.