ÜRÜNLER / NEMASİT

/ OLYMPHOS 10 G

Ethoprophos

 

ETKİLİ MADDE: 10 Ethoprophos.
O-ethyl S,S-dipropyl  phosphorodithioate                          

KULLANILDIGI  BiTKi VE ZARARLILAR

BiTKi ADi

ZARARLIADI

 

KULLANMA DOZU

SEBZE
Domates Sera

 

Kök ur nematodu (Meloidogyne spp)

 

10 kg/  da

 

BAG

Manas
(Polyphylla ful/o)

7.5 g/omca

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR :

-Arılara zehirsizdir.

  1. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
  2. ilacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  3. Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulune uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru ) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

 

ÖZELLİKLER :
İlaç sistemik etkilidir. Pek çok nematod ve türlerini kontrol eder, yaprak biti ve Kırmızı örümcek gibi emicilere yan etkisi vardır. Granül olması uygulamada kolaylık sağlar.

İLACIN HAZIRLANMASI :

İlaç doğruca ağaç çevresine, toprak yüzeyine uygulanır, toprağa karıştırıldıktan sonra sulama yapılır.birden fazla uygulamanın önerildiği kültür bitkilerinde, nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için OLYMPHOS 10 G'yi yukarıda belirtilen dönemlerden sadece birine uygulayınız.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

OLYMPHOS 10 G adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 olarak sınıflandırılmış bir İnsektisiUNematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları.direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için OLYMPHOS 1O G'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK :

Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından diğer ilaçlarla karıştırılması söz konusu olamaz.

                                                                                                               

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Kandaki kolinezteraz enzimini inaktive eder.
Başağrısı, kusma, baş dönmesi, görmede bozukluk, mide bulantısı, terleme, kusma görülür. Yutulması halinde ölüme sebeb olabilir.

İLKYARDIM TEDBİRLERİ : İlacın yutulması halinde hasta kusturulmalıdır. Teneffüs edilmiş ise hasta açık havaya çıkartılmalıdır.İlacın göze ve deriye temas etmesi halinde temas etmesi halinde temas eden kısımlar bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Zehirlenme
anında. Doktor çağırınız. İlacın etiket ve ambalajı birlikte götürülmelidir.

iÇiNDEKiLER :

Ethoprophos ve diğer katkı maddeleri içerir

UYGULAYICI VE ÇEVRE iLE iLGiLi RİSK iBARESi VE AÇIKLAMASI :

R25: Yutulması halinde toksiktir
R26/27: Solunduğunda  ve cilt ile temasında çok toksiktir.
R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.
R 50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLiK iBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı  bir yerde muhafaza edin.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/ maske kullanın.
S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketini gösterin.)
S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.